Ordinul lui Melchizedek

(Se scrie sub mai multe forme: MELCHIZEDEK;MELCHISEDEK;MELCHISEDEC…

Este un grup al Inteligenţelor Universale, aflat sub oblăduirea Creatorului Divin, care administrează “Darurile lui Shekinak” (darurile Lui Dumnezeu care sfiinţesc prin Duhul Sfânt forma moleculară a Universului interior) influenţând stările fizice, mentale şi spirituale ale existenţei.

Acesta este un grup care completează fizic şi spiritual lucrarea care trebuie făcută pentru a ajuta civilizaţia să evolueze. Această completare se face urmând două căi:

  • prin realizarea de schimbări de conştiintă
  • prin împliniri reale în lumea fizică.

Cei din Ordinul lui Melchizedec sunt Fii ai Luminii care au ales să vină în trupuri. Ei lucrează la aplicarea adevărurilor Lui Dumnezeu, ba chiar, uneori, se înfăţişează ca un “Ordin vizibil” oferit omului prin Merkaba, astfel încât modelele arhitectonice ale Raiului să poată fi construite pe Pământ ca semne ale multiplelor nivele ale Creaţiei Universale. Ordinul lui Melchizedec este Preoţia Hirotonisită dinaintea Dumnezeului Universal, Sursa noastră Divină, Melchizedec, “Veşnicul Stăpân al Luminii”, este răspunzător pentru întreaga organizarea a Lumilor Divine, inclusive a Pământului, pentru trecerea într-o nouă creaţie. El este egal lui Metatron şi Arhanghelului Mihail în salvarea, renaşterea şi reeducarea lumii trecând prin purificarea Luminii Vii.

Cine este Melchizedec?

Melchizedec este un aspect al lui Christos şi o parte a Conştiinţei Creştine generale. Melchizedec este acel aspect al lui Christos ce lucrează în mod specific cu Fiinţele Luminii care se află în serviciul Pământului şi al altor planete şi locuri de la un capăt la altul al Creaţiei. În anumită măsură aceste Fiinţe ale Luminii servesc Creaţiei fizice şi Planului Divin prin încarnare şi lucrând ca profesori şi lideri spirituali. Ordinul lui Melchizedec a fost stabilit ca platformă de planificare, organizare şi ajutor de administrare în creşterea şi evoluţia spirituală. Membrii lui au ajutat la susţinerea Luminii şi îvăţăturilor spirituale deschise pentru încarnarea oamenilor de-a lungul tuturor tărâmurilor Creaţiei. Melchizedec şi Ordinul lui Melchizedec este anterior Pământului şi altor planete şi tărâmuri, după cum a fost stabilit înainte de creaţia lor şi pus pentru eventuala lor necesitate. La fel ca şi toate Fiinţele Luminii, Melchizedec nu este nici femeie, dar nici bărbat, iar tradiţionalul “El” este folosit ca şi pe Pământ într-o formă masculină. În încarnarea lui Christos pe Pământ ca şi Melchizedec acum aproape 4000 de ani, El coboară ca fiinţă spirituală şi se înalţă din nou atunci când munca lui din perioada vieţii s-a încheiat. În perioada în caretrăit a înfiinţat Preoţia  lui Melchizedec pe Pământ.

Sursele  antice ce atestă Ordinul şi Preoţia lui Melchizedec

În Biblie Melchizedec este numit “Regele Dreptăţii” şi “Regele Salemului”, numele vechi al Ierusalimului.
În Geneză se regăseşte ca “Preot al Lui Dumnezeu cel Preaînalt”.  Dionisie l-a numit “cel mai iubit ierarh al Lui Dumnezeu
El l-a intampinat pe Avraam cu paine si vin.

Facerea 14: 18-20: “Iar Melchizedec, Regele Salemului, I-a adus păine şi vin. Melchizedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preaînalt”.

Tertullian spune ca Melchizedec este “o virtute cerească a marii mile care se face pentru virtuţiile şi îngerii din cer ceea ce face Christos pentru oameni”.

În Cartea Mormonilor se face referinţă la el ca la “Preotul Păcii

Unii clerici au crezut că este Fiul Lui Dumnezeu în formă umană, şi unii evrei l-au văzut ca pe Mesia.

Noi îl îţelegem şi îl acceptăm pe Christos în toate încarnările lui şi nu ne limităm doar la încarnarea lui ca şi Christos.  Christos spune că încarnările lui include: Krishna, Melchizedec, Buddha, Babaji, Iisus, Kwan Yin, Bahualaha şi Sai Baba.

Preoţia lui Melchizedec

Preoţia lui Melchizedec a fost stabilită pe Pământ acum aproape 4000 de ani.  De atunci s-a aflat în continuu serviciu al umanităţii.

Ce este Ordinul lui Melchizedec?

Ordinul lui Melchizedec a avut diverse forme în diferite civilizaţii ale Pământului.

Melchizedec este menţionat în Vechiul Testament din Biblie şi este / a fost şi a făcut parte din numeroasele vechi Şcoli ale Misterelor de-a lungul istoriei Pământului. Aproape toţi preoţii şi pastorii din tradiţia creştină au fost hirotonisiţi în Ordinul lui Melchizedec.  Există un citat biblic care ajută la stabilirea acestui lucru: Evrei 6:19-20: “Nădejdea pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă. Unde Iisus a intrat pentru ca înainte mergător, fiind făcut arhireu în veac, după rânduiala lui Melchizedec

Acest citat exprimă rolul şi semnificaţia Ordinului lui Melchizedec.  De asemenea arată că Christos a stabilit deja o cale şi a creat un model pentru evoluţia, transformarea şi ascensiunea spirituală, exemplu al propriei Sale ascensiuni şi prin intermediul învăţăturilor divine.  Când spunem învăţături divine includem învăţăturile lui Christos în toate încarnările Sale, care se regăsesc în majoritatea religiilor lumii.

Care este scopul acestei Organizaţii

Spirituale?

  • Suportul legal pentru iniţierea în Ordinul lui Melchizedec sau Preoţi ai lui  Melchizedec
  •  Ofertă de noi învăţături spirituale
  • Intercredinţe
  • Self empowerment recunoaşterea calităţilor umane, sprijin în ghidarea interioară, lumina exterioară, conştientizare a posibilităţilor proprii
  • Ascensiune spirituală
  • Facilitarea planului Divin pe Pământ
  • Pregătirea celor ce doresc pentru cea de a doua venire a lui Isus

Pentru initieri sunati 0723014563 ; 0762456216

Bibliografie : Manual MELCHIZEDEK