Arhetipurile

Şarpele: Mamă a Apelor; arhetipul vindecătorului, în multe din culturile lumii; cel care ne învaţă cum să ne lepădăm de trecutul nostru personal, aşa după cum şarpele se leapădă de piele, prin năpârlire – forţa vitală primordială, cel care sapă adânc, foarte adânc – care cunoaşte căile care duc spre cele mai tainice locuri ale fiinţei noastre – cel care păşeşte în propria-i frumuseţe pe pântecele Mamei – Cel care cunoaşte calea întoarsă către Grădină, către locul inocenţei.

Fiecare din animalele arhetipale degajă o nuanţă diferită a energiilor. în sud, şarpele simbolizează cunoaşterea sexualitatea şi vindecarea. Şarpele, care este probabil cel mai universal dintre arhetipuri, a reprezentat dintotdeauna puterea vindecătoare a naturii. însemnul medicinei sau caduceul este format din doi şerpi care se încolăcesc pe un toiag. în Est, el reprezintă şarpele încolăcit al energiei Kundalini.

Şarpele reprezintă şi acţiunea primordială faţă de feminin, fiind astfel un simbol al fertilităţii şi sexualităţii. El ‘ simbolizează forţa vitală esenţială care se află în căutarea uniunii şi creaţiei. Putem chema principiul creator prin invocarea arhetipului şarpelui.

 Jaguarul: mama-Soră Jaguar, cea care ştie    care este calea peste podul curcubeului înspre lumea misterului – cea care înghite soarele aflat pe moarte, învăţându-ne cum să    depăşim frica, violenţa şi moartea. Conexiunea arhetipală cu forţa vitală a junglei, a tot ceea ce este verde; păstrătoare a forţei vitale – Războinic al Luminii care nu are duşmani nici în această lume, nici în cealaltă-reprezintă principiul Vieţii/Morţii şi reînnoirea/primenirea.

  Jaguarul este animalul vestului. El este cel care reînnoieşte şi transformă viaţa pădurii tropicale. Dacă şarpele reprezintă puterea vindecătoare, care este treptată şi crescând exponenţial, Jaguarul reprezintă transformarea bruscă, focul şi moartea. Ar putea părea ciudat pentru noi faptul că forţa transformatoare a Universului este totodată asociată cu moartea. Ceea ce a rezistat a fost într-o permanentă schimbare şi reînnoire. Ceea ce a rămas neschimbat a pierit. Străvechii amerindieni recunoaşteau faptul că haos şi ordine, expansiune şi contracţie corespund ciclurilor vieţii.

 

„Ne putem transforma astfel corpurile, încât ele să se vindece mult mai rapid şi să îmbătrânească mai graţios prin înconrporarea forţelor care sunt reprezentate de Jaguar.  Atunci când ajungem la capătul uneia din aceste  etape sau faze ale vieţii fiecăruia, este important să acordăm vechiului sine o înmormântare decentă, pentru ca apoi să sărim aidoma Jaguarului înspre ceea ce reprezintă devenirea noastră. Altfel, ne vom petrece ani de zile împachetând şi aranjând un vechi sine căruia am reuşit să îi supravieţuim.

Pasărea Colibri: Locul străbunilor, bunicii şi bunicile, amintirile străvechi, înţelepciunea ancestrală – Cei care au păşit în afara Timpului, dar care se pot strecura prin vălul (dintre lumi) pentru a ne ajuta să ne reamintim de obiceiurile străvechi – calea Păsării Colibri, care bea direct din nectarul vieţii – care nu a fost creată pentru a zbura, deşi ea este cea care îşi propune şi săvârşeşte imposibila călătorie. Ţinând de direcţia nordului, pasărea colibri reprezintă curajul de care este nevoie  . Odata ce am fost atinşi de energiile acestui arhetip, vom fi propulsaţi în propria noastră călătorie importantă a vieţii, care ne va duce, până la urmă, înapoi la Sursă acolo de unde s-a născut spiritul nostru.

Energia punctului cardinal Nord ne ajută să purcedem la o călătorie importantă, în pofida unor puternice forte potrivnice. Atunci când nu avem suficient timp, bani, îndemânare pentru ceea ce încercăm să facem, pasărea colibri ne poate aduce curajul şi îndrumarea necesare izbânzii.”

Condorul sau Vulturul: marile arhetipuri, Măreţul Răsărit, locul unde răsare Soarele, locul devenirii noastre -semnifică în principal vederea dintr-o mare perspectivă, viziunea clarităţii şi frumuseţii, amplele aripi ale Condorului ne ţin între ele inima, învăţându-ne cum să privim prin ochii inimii – ivirea Celui care ne alungă din cuib, spre a ne desfăşura izbânda, pentru a putea de-a pururi zbura alături de Marele Spirit. Cel care ne aduce viziune, claritate şi chiar clarviziune. Vulturul percepe întreaga panoramă a vieţii, fără a se sinchisi prea mult de detalii. Energiile Vulturului ne susţin pentru a ne afla viziunea care ne va îndruma pe calea vieţii noastre. Ochii Vulturului  văd atât în trecut, cât şi în viitor, ajutându-ne să ştim de unde am venit şi ceea ce urmează să devenim. Vulturul ne îngăduie să ne ridicăm deasupra luptelor lumeşti care ne ocupă vieţile, consumându-ne energia şi atenţia. Vulturul ne dă aripile sale, pentru a ne ridica deasupra problemelor banale de zi cu zi, pentru a atinge piscurile ce se află mai apropae de Cer. Vulturul şi Condorul reprezintă principiul natural al transcenderii sinelui.

 

Huascar: Stăpân al vieţii; stăpân al morţii. Dintr-un punct de vedere istoric, unul din cei doi fii ai lui Pachakuti Inka (incaşul care a desluşit profeţia oamenilor cu barbă, cel care a vorbit cu focul care va întoarce lumea pe dos.) Huascar era păstrătorul învăţăturilor legate de tămăduire; el a fost ucis de către fratele său. care a intrat apoi în negocieri cu spaniolii. El a devenit principiul care armonizează Lumea de Jos – locul întunecat, al haosului, pentru orice potenţial creator. El/ea este cel/cea care primeneşte Pământul, ca şi propria noastră nevoie de a ne reînnoi propriul Pământ, câmpiile care sunt nelucrate, locuri care trebuie aerate. Darul lui Huascar este acela de a ne armoniza relaţia cu Umbra.

Quetzalcoatl: Stăpân al dimineţii/zorilor; Cel ce aduce Ziua, Luceafărul dimineţii Quetzal este o frumoasă pasăre din junglă, iar coatl înseamnă şarpe, o reptilă, un şarpe înaripat, cu pene, care a dobândit capacitatea de a zbura – el este cel care ordonează lumea de mijloc, este cel care a adus irigaţiile, plantele de leac şi lucrul în piatră, a străbătut Americile, a adus stabilitatea, muzica, dansul, flautul, tobele – deşi acestea s-au pierdut în cultura noastră, le putem chema, fiecare, pe numele său ceea ce este o cunoaştere animistă a lucrurilor de pe pământ –  organizează relaţia cu lumea de mijloc – când veniţi în contact cu Quetzalcoatl nu va trebui sa vă conduceţi viaţa la nivelul microcosmic.

 

Pachakuti: în mod istoric, regele incaş care a primit profeţia că lumea se va întoarce pe dos (prin venirea spaniolilor), păstrătorul posibilităţilor, principiul ordonator al Lumii de Sus; – intruchipeaza conceptul timpului circular, al ieşirii în afara timpului liniar – face să stea timpul pe loc – aduce ordinea, ordinea divina – prin venirea în contact cu Pachakuti, ni se îngăduie să recunoaştem lucrurile ce pot fi schimbate, pentru a le schimba inainte ca ele sa se nasca.Va trebui să vă dezvoltaţi propria voastră relaţie cu fiecare dintre arhetipuri, descrierile voastre trebuind sa izvorască din experienţă.

 

 

Pământul  reprezintă principiul receptiv, pe acel care hrăneşte. în puterea sa stă puterea de a da viaţă (patul germinativ) şi de a reînnoi. Astfel frunzele verii se reîntorc în pământ, pentru a-l îmbogăţi. Salutând Pământul, noi recunoaştem care este legătura noastră cu toate formele vieţii, de la copaci la peşti, de la păsări la pietre.

 

 

Cerul: reprezinta principiul emisiv – masculin. Când salutăm Cerul, noi îi recunoaştem pe fraţii şi surorile noastre din stele, aducându-ne prinos efortul nostru de vindecare Marelui Spirit, Creatorului a tot şi a toate.

 

 

Cele două direcţii/puncte finale – deasupra şi dedesubt -, reprezintă masculinul şi femininul. Şamanul le invocă pentru a păstra şi perpetua, înţelegând în acelaşi timp că viaţa nu este decât un fragil echilibru între ceea ce se schimba şi ceea ce rămâne neschimbat/imuabil. La incaşi , sufletul este alcătuit din trei părţi. Atunci când omul moare, o parte a sufletului său (cea schimbătoare) revine în pământ, pentru a fi reabsorbită în natură, devenind una cu viaţa însăşi. O altă parte a sa (puterea şi înţelepciunea) revine în munţii sacri, iar cea de a treia parte (cea neschimbătoare/imuabilă) revine în soare.